Utvärdering av konferensvistelse

Efter konferenser, möten, inköp eller upplevelser är det vanligt med utvärderingar. Så även vid hotellbesök, undervisning, föredrag och festivalbesök. Många gånger handlar det om några enkla frågor som skall besvaras och i vissa fall har respondenten möjlighet att fritt tala…