Arbetsterapeuter fyller en viktig funktion i samhället då dessa yrkespersoner hjälper individer i alla åldrar att övervinna sina utmaningar. Detta oavsett om utmaningarna ifråga är fysiska, mentala eller känslomässiga sådana. På så vis kan de hjälpa dina patienter att leva mer tillfredsställande liv. Mot bakgrund av detta vill du förstås också få en bra lön som arbetsterapeut. Men hur kan du då gå tillväga för att påverka denna? Läs vidare så får du svaret!

Dessa faktorer påverkar din lön som arbetsterapeut

Det finns flera olika faktorer som påverkar din lön som arbetsterapeut:

  • Utbildning. Har du en relevant högskole- eller universitetsutbildning från ett välrenommerat lärosäte? Då påverkar detta sannolikt din lönenivå på ett positivt sätt.
  • Erfarenhet. I takt med att du arbetar och får mer erfarenhet av yrket kommer din lön sannolikt att öka. Mer erfarna arbetsterapeuter har ofta högre löner än sina mindre erfarna kollegor.
  • Placeringsort. Lönerna kan ofta skilja sig lite grann beroende på var i Sverige du väljer att arbeta. Generellt sett är de lite högre i storstäder såsom Stockholm och Göteborg jämfört med i mindre städer och på landsbygden.
  • Specialisering. Arbetsterapeuter kan välja att specialisera sig inom något specifikt område. Om du har valt att göra detta kan din specialisering ofta påverka din löneutveckling positivt.
  • Arbetsgivare. Även ditt val av arbetsgivare är en viktig faktor som påverkar din lönenivå.

Så kan du påverka din lön som i positiv bemärkelse

Mot bakgrund av ovan nämnda faktorer kan du påverka din lön som arbetsterapeut på flera olika sätt. Till exempel kan du välja att:

  • Sträva efter att höja din utbildningsnivå alternativt certifiera dina färdigheter på ett eller annat sätt.
  • Nätverka och bygga upp ett starkt yrkesnätverk bestående av andra arbetsterapeuter samt andra personer som arbetar i din bransch.
  • Göra egna efterforskningar och jämföra lönerna i olika delar av landet. Utifrån denna information kan du sedan välja en placeringsort som är mer gynnsam för dig.
  • Överväga att arbeta inom ett specialistområde eller inom ett område inom arbetsterapin där lönenivån generellt sett är högre.

Det finns med andra ord flera åtgärder som du kan vidta för att få upp din lön lite grann!

Din lön som arbetsterapeut sätts utifrån flera faktorer